Kamervraag 2021Z00072

Het artikel ‘Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports’

Ingediend 5 januari 2021
Indiener Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen gezondheidsrisico's luchtvaart verkeer zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00072.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports»?1
 • Vraag 2
  Was u bekend met de uitkomsten van het deelonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) e.a. waar dit artikel op is gebaseerd? Was u ermee bekend dat de resultaten van dit onderzoek in augustus 2020 zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel?2
 • Vraag 3
  Waarom zijn deze resultaten niet gedeeld met de Kamer?
 • Vraag 4
  Hoe zou u de uitkomsten van dit onderzoek duiden? Welke consequenties verbindt u hier aan?
 • Vraag 5
  Hadden deze uitkomsten niet betrokken moeten worden bij de Luchtvaartnota? Welke conclusie trekt u nu hieruit met betrekking tot de effecten van de luchtvaart op de gezondheid?
 • Vraag 6
  Hoe staat het met de andere onderzoeken naar ultrafijnstof (UFP's) afkomstig van vliegtuigen? Gaan lopende onderzoeken door, nu door corona veel minder wordt gevlogen?
 • Vraag 7
  Welke technische manieren zijn er, naast minder starts en landingen, om de emissies van ultrafijne deeltjes uit vliegtuigmotoren te voorkomen of zeer sterk te verminderen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00072
Volledige titel: Het artikel ‘Pollutionwatch: fine particles affect lungs of those near airports’