Kamervraag 2020Z24990

Het bericht ‘Kwart van de jonge dokters overweegt te stoppen met opleiding’

Ingediend 15 december 2020
Indiener Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z24990.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Kwart van de jonge dokters overweegt te stoppen met opleiding»?1
 • Vraag 2
  Was u reeds bekend met de arbeidsomstandigheden van jonge artsen, voordat voornoemde berichtgeving u ter ore kwam?
 • Vraag 3
  Deelt u ook de opvatting dat het zorgelijk is dat een kwart van de jonge artsen overweegt te stoppen met de opleiding?
 • Vraag 4
  Vindt u het acceptabel dat een groot aantal van hen overuren maakt zonder daarvoor (voldoende) gecompenseerd te worden? Zo niet, gaat u actie ondernemen in de richting van de verantwoordelijke partijen?
 • Vraag 5
  Is het volgens u verantwoord naar patiënten toe dat 61 procent van de arts-assistenten aangeeft dat zij in gevallen waarin zij om supervisie vragen, dit niet krijgen?
 • Vraag 6
  Welke mogelijkheden ziet u voor de beroepsgroepen en bestuurders van ziekenhuizen om te zorgen dat jonge artsen een betere werkdruk en prettiger opleidingsklimaat krijgen? Bent u bereid hierover met de relevante partijen in gesprek te treden?
 • Vraag 7
  Welke concrete stappen heeft u zelf voor ogen om te voorkomen dat met de vergrijzing en de stijgende zorgvraag de tekorten en werkdruk de komende jaren zullen oplopen?
 • Mededeling - 8 januari 2021

  De vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht «Kwart van de jonge dokters overweegt te stoppen met opleiding» (2020Z24990) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beantwoording van de vragen meer tijd nodig heeft. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z24990
Volledige titel: Het bericht ‘Kwart van de jonge dokters overweegt te stoppen met opleiding’