Kamervraag 2020Z24518

Het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee

Ingediend 10 december 2020
Beantwoord 30 december 2020 (na 20 dagen)
Indiener Stieneke van der Graaf (CU)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen afval natuur en milieu verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z24518.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1215.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee?1

  Ja dat heb ik. Daags na dit bericht werd bekend, dat er geen containers zijn aangetroffen. Nederlandse vissersschepen hebben op 8 december melding gemaakt bij de Nederlandse Kustwacht en via twitter, dat zij containers hebben waargenomen op de zeebodem in Duitse wateren. De vissers wijzen naar containerschip Munich Maersk als vermoedelijke oorsprong van het containerverlies. De Munich Maersk was op weg van Bremerhaven naar Göteborg.
  De Duitse Kustwacht heeft na onderzoek geen containers of drijvende lading aangetroffen. De reder van de Munich Maersk heeft aangegeven geen containers te zijn verloren.

 • Vraag 2
  Welke route voer het betreffende schip dat de containers verloor?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat is de verwachte milieuschade in Duitse en Nederlandse wateren?

  Er is geen milieuschade.

 • Vraag 4
  Was er sprake van stormachtige weersomstandigheden?

  Tijdens de zeereis van de Munich Maersk op 2 en 3 december van Bremerhaven naar Göteborg waren de weersomstandigheden goed met maximum golfhoogten van 3 tot 3,5m. Er was geen sprake van storm en het schip voer niet op de noordelijke of zuidelijke route boven de Wadden. Er is daarom ook geen waarschuwing afgegeven door de Nederlandse of Duitse Kustwacht.

 • Vraag 5
  Heeft de Nederlandse of Duitse kustwacht het schip geadviseerd een andere route te nemen, en zo ja, heeft de kapitein van het schip dit advies opgevolgd?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Zou het varen van een andere route de potentiële milieuschade hebben verminderd?

  Zie mijn antwoord op vragen 3, 4 en 5.

 • Vraag 7
  Hoe groot acht u de kans op verder containerverlies langs het waddengebied, aangezien het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) betreffende de MSC Zoe concludeerde dat een dergelijke ramp «morgen weer kan gebeuren» en het gisteren opnieuw is gebeurd? Hoeveel kosten (zowel financieel als op het gebied van natuur en vervuiling) brengt dit met zich mee? Wat gaat u op korte termijn doen om dit tegen te gaan?

  Containers horen niet overboord te vallen, en ik doe er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. In mijn kabinetsreactie op het OvV rapport heb ik aangegeven wat ik al heb gedaan om containerverlies tegen te gaan en wat ik nog meer ga doen, zoals het verbreden van de advisering en de informatievoorziening aan containerschepen door de Kustwacht, acties in IMO en vervolgonderzoek.

 • Vraag 8
  Bent u het eens met de stelling dat het écht klaar moet zijn met containerverlies op routes langs het kwetsbare waddengebied?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 9
  Bent u bereid zo snel mogelijk een trilaterale top te organiseren met Duitsland en Denemarken om te spreken over het sluiten van de zuidelijke Waddenroute?

  Er heeft op 7 december jl. opnieuw overleg plaatsgevonden met Duitsland en Denemarken over de mogelijkheid van het sluiten van de zuidelijke route via het IMO-traject. Daarbij zijn de zorgen van de Kamer overgebracht. Dit overleg heeft nog niet tot nieuwe inzichten geleid. Ik ben van harte bereid zelf contact op te nemen met mijn Duitse en Deense collega, maar ik herhaal mijn waarschuwing uit het AO Maritiem van 3 december jl. voor al te hoog gespannen verwachtingen.

 • Vraag 10
  Kunt u toelichten wat voor maatregelen u, in samenwerking met Duitse overheden, treft tegenover het bedrijf dat eigenaar is van het betreffende containerschip?

  Zie antwoord 1 en 2. Er zijn geen containers aangetroffen en er is dus geen reden om maatregelen tegen de scheepseigenaar te treffen of kosten te vorderen.

 • Vraag 11
  Bent u bereid de maatschappelijke kosten terug te voeren op de eigenaar van dit containerschip?

  Zie antwoord vraag 10.

 • Vraag 12
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het VAO Maritiem?

  Met deze beantwoording heb ik aan dit verzoek voldaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z24518
Volledige titel: Het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1215
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee