Kamervraag 2020Z20247

 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over de uitzending van de Monitor «Dakloos na conflict met sociale dienst' van 26 oktober 2020?
 • Vraag 2
  Hoe vaak worden mensen abusievelijk gekort op de bijstand? Hoeveel procent van de bijstandsfraude betreft dit?
 • Vraag 3
  Welke stappen ondernemen gemeentes om zorgvuldig uit te zoeken of daadwerkelijk sprake is van fraude?
 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat het onaanvaardbaar is dat Robin dakloos is geraakt als gevolg van de gebeurtenissen zoals te zien in de uitzending?
 • Vraag 5
  Waarom wordt er niet samen met de persoon in kwestie gekeken of de verdenking überhaupt juist is?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat veel gevallen van bijstandsfraude vaak niet met opzet zijn gepleegd en dat het korten op de bijstand (met als gevolg dat mensen dakloos raken) onevenredig is?
 • Vraag 7
  Bent u bereid naar alternatieven te kijken die minder ingrijpend zijn?
 • Vraag 8
  Wilt u onderzoeken op welke wijze de mails van Robin zijn zoekgeraakt?
 • Vraag 9
  Welke gemeentes opereren niet in lijn met de Archiefwet als het gaat om de opslag van gegevens? Bent u bereid dit te onderzoeken?
 • Vraag 10
  Wat onderneemt u om te voorkomen dat mensen onterecht als fraudeur worden aangemerkt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z20247
Volledige titel: Vermeende bijstandsfraude