Kamervraag 2020Z17916

Het bericht 'Lange rijen bij registratie in Ter Apel'

Ingediend 5 oktober 2020
Beantwoord 9 november 2020 (na 35 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Maarten Groothuizen (D66)
Beantwoord door Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17916.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-731.html
1. Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Toorenburg (CD…
2. Volkskrant, 30 september 2020, «Asielzoekers slapen in Ter Apel wéér op de grond»
 • Vraag 1
  Hoe kan het dat in antwoorden op Kamervragen1 wordt gezegd dat «de opvanglocatie voor asielzoekers die nog niet geregistreerd zijn [is] aangepast, zodat degenen die gedurende de dag niet meer kunnen worden geregistreerd in een bed kunnen slapen», terwijl uit berichtgeving in de Volkskrant2 van diezelfde dag blijkt dat dit in de praktijk niet het geval is?
 • Vraag 2
  Waarom is er nog steeds niet voor elke aangekomen asielzoeker een matras beschikbaar, terwijl verwacht kon worden dat met het heropenen van verschillende grenzen binnen de Europese Unie de afgelopen periode de instroom weer zou toenemen?
 • Vraag 3
  Hoe komt het dat de asielketen tijdens (licht) verhoogde instroom altijd achter de feiten aan lijkt te lopen? Welke concrete maatregelen neemt u om te zorgen dat de asielketen voortaan wel adequaat kan anticiperen op (licht) verhoogde instroom?
 • Vraag 4
  Wilt u ervoor zorgen dat er vanaf nu gewoon altijd een matras beschikbaar is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel als er nieuwe asielzoekers arriveren? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 26 oktober 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Toorenburg (CDA), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Lange rijen bij registratie in Ter Apel» (ingezonden 5 oktober 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17916
Volledige titel: Het bericht 'Lange rijen bij registratie in Ter Apel'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-731
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Van Toorenburg over het bericht 'Lange rijen bij registratie in Ter Apel'