Kamervraag 2020Z17573

Verzetzaken tegen coronaboetes en de drieslag voor boa’s

Ingediend 30 september 2020
Beantwoord 9 november 2020 (na 40 dagen)
Indiener Maarten Groothuizen (D66)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17573.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-714.html
1. Vragen van het lid Groothuizen over het bericht «Advocaten slijpen me…
2. Rechtspraak.nl, 28 september 2020, «Veroordelingen voor niet naleven …
3. https://twitter.com/mrvisscher/status/1310579331769532422?s=20
4. Stenogram plenair debat van 2 september 2020 over de aanpak van de coronacrisis
5. Stenogram plenair debat van 2 september 2020 over de aanpak van de coronacrisis, Minister van J&V: «Daar zit het eerste filter tussen van het Openbaar Ministerie van boetes waarvan het Openbaar Ministerie zegt: daar is die drieslag naar ons oordeel niet goed gevolgd.»
6. Stenogram plenair debat van 2 september 2020 over de aanpak van de coronacrisis, Minister van J&V: «En – dat is een ander punt – het moet gaan om intentioneel overtreden. Dus er wordt gekeken bij de beoordeling van de boetes door het Openbaar Ministerie of er sprake is geweest van mensen die heel bewust, na te zijn gewaarschuwd en aangezegd, toch zeiden: ik heb er lak aan.»
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de Kamervragen van 9 september 2020 over coronaboetes en de beoordeling van verzetschriften tegen die boetes?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is u bekend dat op 28 september 2020 de eerste kantonzitting heeft plaatsgevonden waarop verzetschriften tegen zogeheten coronaboetes zijn behandeld?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Heeft u kennisgenomen van het standpunt van het openbaar ministerie (OM) (en het oordeel van de kantonrechter) in deze zaken, dat de beleidsstukken van het OM geen blijk geven van een drieslag die buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) verplicht of adviseert om burgers eerst aan te spreken en te waarschuwen en ze pas daarna te beboeten?3

  Ja.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening van het OM dat u het mis had toen u tijdens het plenair debat van 2 september 2020 aangaf dat het handhavingsbeleid gestoeld is (en altijd gestoeld is geweest) op een drieslag, te weten «eerst aanspreken, dan waarschuwen en dan pas beboeten»?4
 • Vraag 5
  Gezien het standpunt van het OM dat er geen sprake is van een drieslag, welke duiding moet er dan volgens u gegeven worden aan uw opmerking over de rol van de drieslag bij het beoordelen van processen-verbaal door het OM?5
 • Vraag 6
  Heeft u daarnaast kennisgenomen van het standpunt van het OM (en het vonnis van de kantonrechter), houdende dat de «intentionaliteit» van de overtreder of het «bewust plegen van de overtreding» geen rol speelt bij de beoordeling van de strafbaarheid van de overtreder?
 • Vraag 7
  Gezien dit standpunt en het onder vraag 3 genoemde standpunt van het OM, welke duiding moet er volgens u gegeven worden aan uw opmerking tijdens eerdergenoemd plenair debat over «intentioneel overtreden»?6
 • Mededeling - 21 oktober 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Groothuizen (D66), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over verzetzaken tegen coronaboetes en de drieslag voor boa’s. (ingezonden 30 september 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17573
Volledige titel: Verzetzaken tegen coronaboetes en de drieslag voor boa’s
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-714
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over verzetzaken tegen coronaboetes en de drieslag voor boa’s