Kamervraag 2020Z17450

De ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizen

Ingediend 29 september 2020
Indieners Léonie Sazias (50PLUS), Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's ouderen sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17450.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven hoeveel ventilatiesystemen van verpleeghuizen Actiz op dit moment al heeft gecontroleerd en op dit moment nog moet controleren?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven van hoeveel ventilatiesystemen is vastgesteld dat ze niet voldoen aan de eisen?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven hoeveel van de ventilatiesystemen die niet goed werken, zijn gerepareerd of vervangen?
 • Vraag 4
  Kunt u inschatten hoelang het duurt voordat alle verpleeghuizen een ventilatiesysteem hebben dat voldoet aan de eisen?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven bij hoeveel verpleeghuizen er op dit moment het afvalwater wordt bemonsterd?
 • Vraag 6
  Bij hoeveel verpleeghuizen die zijn bemonsterd is het coronavirus in het afvalwater gevonden?
 • Vraag 7
  Op welke manier en bij hoeveel verpleeghuizen wordt de surveillance op rioolwater nog uitgebreid, aangezien de heer Van Dissel dit tijdens de technische briefing op 22 september aangaf? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 8
  Bent u van plan frequenter in te zetten op het controleren van het rioolwater, nu blijkt dat het testen niet snel genoeg gaat? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17450
Volledige titel: De ontwikkelingen rondom het coronavirus in verpleeghuizen