Kamervraag 2020Z16523

Het bericht 'Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag?'

Ingediend 17 september 2020
Indiener Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen economie gezondheidsrisico's ict zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16523.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag»?1
 • Vraag 2
  Hoe lang speelt dit al? Hoe lang zijn u en de GGD hiervan al op de hoogte?
 • Vraag 3
  Klopt het dat er niet wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
 • Vraag 4
  Op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat het testbeleid zo spoedig mogelijk gaat voldoen aan de AVG? Welke aanvullende maatregelen worden door u, dan wel de GGD, genomen om dit in de toekomst te voorkomen?
 • Mededeling - 9 oktober 2020

  De vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht «Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag» (2020Z16523) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16523
Volledige titel: Het bericht 'Testlijnmedewerkers kunnen bij persoonsgegevens, ook als dat niet mag?'