Kamervraag 2020Z15225

Cashen op kosten van de belastingbetaler

Ingediend 31 augustus 2020
Indieners Jasper van Dijk (SP), Bart van Kent (SP)
Onderwerpen economie ondernemen organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15225.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Cashen met corona, op kosten van de belastingbetaler»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat Henk Bos met grote bedragen van subsidie uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) profiteert, één van zijn bedrijven failliet laat verklaren, het personeel ontslaat en er zelf miljoenen aan verdient?
 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de uitspraak «Het geheel is overgoten met een sausje van faillissement, maar is in feite een overgang van onderneming»?
 • Vraag 4
  Hoe verklaart u dat een overgang van onderneming kennelijk zo makkelijk onder faillissement valt te scharen?
 • Vraag 5
  Klopt het dat het ontslagen personeel geen salaris en vakantiegeld meer heeft gekregen na de mededeling dat het bedrijf faillissement aan vroeg? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
 • Vraag 6
  Klopt het dat het UWV de salarissen heeft betaald na de faillissementsaanvraag? Zo ja, welk bedrag betreft dit? En wat gaat er gebeuren om dit geld te verhalen op de oude dan wel de nieuwe eigenaar, ofwel Henk Bos?
 • Vraag 7
  Wat vindt u ervan dat het betalen van een ontslagvergoeding op deze wijze kennelijk makkelijk omzeild kan worden?
 • Vraag 8
  Kunt u de rol en de onafhankelijke positie van de curator in deze toelichten?
 • Vraag 9
  Was er werkelijk sprake van twintig procent omzetdaling bij het bedrijf Van Arkel?
 • Vraag 10
  Gaat u onderzoeken of in deze zaak conform de wet is gehandeld?
 • Vraag 11
  Heeft het Bureau Financieel Toezicht naar deze zaak gekeken of gaat zij dat nog doen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Bent u bereid de marktwerking bij deurwaarders terug te draaien nu blijkt dat deurwaarders schulden opkopen, belangen verstrengelen met incassobureaus en op dubieuze wijze met subsidiegelden en faillissementen omgaan?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15225
Volledige titel: Cashen op kosten van de belastingbetaler