Kamervraag 2020Z14950

Het ontlopen van strafvervolging na genitale verminking

Ingediend 24 augustus 2020
Indieners Kirsten van den Hul (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen criminaliteit gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14950.html
1. De Groene Amsterdammer, 19 augustus 2020, «Het kanaal over voor een besnijdenis»
 • Vraag 1
  Hoe oordeelt u over het bericht «Het kanaal over voor een besnijdenis»?1
 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat ouders met hun kinderen naar het Verenigd Koninkrijk emigreren om zo strafvervolging na het besnijden van hun dochters te ontlopen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 3
  Is het u bekend dat door een maas in de wet ouders die geen permanente verblijfsvergunning hebben of Brits onderdaan worden niet kunnen worden vervolgd voor de besnijdenis van hun dochter(s)?
 • Vraag 4
  Kunt u een inschatting maken van het aantal gezinnen dat om deze reden naar het Verenigd Koninkrijk verhuist? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Bent u het met de mening eens dat alles op alles moet worden gezet om meisjesbesnijdenis te voorkomen?
 • Vraag 6
  Welke maatregelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat ouders die hun dochter(s) genitaal laten verminken hun straf ontlopen?
 • Vraag 7
  Bent u bereid om contact op te nemen met uw ambtsgenoot uit het Verenigd Koninkrijk om deze maas in de wet te dichten en meisjes beter te beschermen tegen genitale verminking?
 • Vraag 8
  Bent u bereid om aan te dringen op een Europese aanpak om te voorkomen dat op deze manier strafvervolging wordt voorkomen?
 • Mededeling - 14 september 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de schriftelijke vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het ontlopen van strafvervolging na genitale verminking (ingezonden 24 augustus 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14950
Volledige titel: Het ontlopen van strafvervolging na genitale verminking