Kamervraag 2020Z14871

Het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes in het leerlingenvervoer

Ingediend 20 augustus 2020
Beantwoord 28 september 2020 (na 39 dagen)
Indieners Joba van den Berg-Jansen (CDA), Michel Rog (CDA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister ) (CDA), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen gezondheidsrisico's onderwijs en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14871.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-210.html
1. Rijksoverheid, «Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgeze…
2. Artikel 2.8, eerste lid, van de Noodverordening
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat op rijksoverheid.nl wordt gecommuniceerd dat voor kinderen en jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat zij geen mondkapjes hoeven te dragen in het leerlingenvervoer?1

  Ja, ik ben hiervan op de hoogte.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het terecht is dat kinderen en jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs niet verplicht worden om mondkapjes te dragen, omdat sommige jongeren met een beperking het dragen hiervan niet begrijpen en mogelijk erdoor in paniek kunnen raken?

  Ja, dat is terecht. Leerlingen zijn – in lijn met het OMT/RIVM-advies – niet verplicht om een mondkapje op school te dragen, omdat zij, gezien hun leeftijd, onderling beperkt besmettelijk zijn.

 • Vraag 3
  Klopt het dat desondanks uit de thans geldende noodverordening volgt dat reizigers van 13 jaar en ouder verplicht zijn om een mondkapje te dragen tijdens het vervoer?2

  Het klopt dat in de noodverordening is opgenomen dat voor reizigers vanaf 13 jaar en ouder het verplicht is om een mondkapje te dragen. Daarbij is, mede gelet op deze doelgroep, ook bepaald dat niet wordt gehandhaafd op dit gebod als er wegens een medische reden het dragen van een mondkapje niet mogelijk is.

 • Vraag 4
  Klopt het dat juridisch gezien de noodverordening boven de sectorprotocollen staat?

  Dit is juist.

 • Vraag 5
  Deelt u onze mening dat hier geen onduidelijkheid over moet ontstaan, mede omdat verschillende regio’s en vervoerders er daardoor mogelijk versnipperd mee omgaan?

  Ik ben het met u eens dat duidelijk moet zijn dat leerlingen geen mondkapjes hoeven te dragen in het leerlingenvervoer naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, zodat voor de vervoerders geen onduidelijkheid bestaat.

 • Vraag 6
  Kunt u – gezien het feit dat de scholen inmiddels weer open gaan – op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid verschaffen over het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes in het leerlingenvervoer, bij voorkeur door de noodverordening op dit punt aan te passen zodat die overeenkomt met de openbare informatie en de sectorprotocollen?

  Deze duidelijkheid wordt geboden door een aanvullende aanwijzing aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s op grond van de Wet publieke gezondheid, die sinds 11 september jl. van kracht is. Deze wijziging houdt in dat niet mag worden gehandhaafd ten aanzien van de mondkapjesplicht in het leerlingenvervoer naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het sectorprotocol van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) blijft hiermee van kracht. Ik heb het KNV hiervan op de hoogte gesteld.

 • Mededeling - 10 september 2020

  De vragen van de Kamerleden Van den Berg (CDA) en Rog (CDA) over het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes in het leerlingenvervoer (2020Z14871) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat het beantwoorden van deze vragen meer tijd vraagt vanwege interdepartementale afstemming. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14871
Volledige titel: Het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes in het leerlingenvervoer
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-210
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Rog over het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes in het leerlingenvervoer