Kamervraag 2020Z14758

De toename van dakloosheid door de kostendelersnorm

Ingediend 17 augustus 2020
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14758.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de artikelen van Argos over de toename van dakloosheid door de kostendelersnorm?1, 2, 3
 • Vraag 2
  Wat gaat u doen nu gemeenten de opvang van daklozen amper meer aan kunnen?
 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op het gegeven dat steeds meer economisch zelfredzame mensen dakloos worden en dat dakloosheid volgens de gemeente Amsterdam tegenwoordig in de eerste plaats een huisvestingsprobleem is?
 • Vraag 4
  Hoe gaat u de snel groeiende dakloosheid onder jongeren aanpakken?
 • Vraag 5
  Wat onderneemt u om dakloosheid door de kostendelersnorm te voorkomen, aangezien hulpverleners zien hoe de kostendelersnorm eraan bijdraagt dat jongvolwassenen zoals Eva dakloos raken?4
 • Vraag 6
  Onderschrijft u dat de «maatwerkoplossing» van SZW faalt, aangezien uit onderzoek van Argos (i.s.m. Vers Beton en OPEN Rotterdam) blijkt dat deze oplossing nauwelijks gebruikt wordt door gemeenten? Zo nee, waarom niet? Wat gaat u – gezien de urgentie van het probleem – op korte termijn doen om tot een oplossing te komen die wel effectief is?
 • Vraag 7
  Als u erkent dat de kostendelersnorm dakloosheid veroorzaakt, waarom houdt u deze dan in stand, aangezien u in het artikel als Staatssecretaris van VWS het probleem zegt te herkennen: «Ik hoor nogal wat jongeren die zeggen: Ik werd te duur, dus ik werd op straat gegooid»?
 • Vraag 8
  Bent u het eens met de gemeente Rotterdam die ervoor pleit om helemaal te stoppen met de kostendelersnorm voor mensen tot 27 jaar?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening van de Rotterdamse ambtenaren dat het toepassen van individuele uitzonderingen (c.q. maatwerk) willekeur oplevert?
 • Vraag 10
  Gaat u voorzien in de mogelijkheid voor een collectieve uitzondering van de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar waarvan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aangeeft deze graag te krijgen?
 • Vraag 11
  Bent u bereid tegemoet te komen aan alle bezwaren door de kostendelersnorm af te schaffen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14758
Volledige titel: De toename van dakloosheid door de kostendelersnorm