Kamervraag 2020Z14405

Het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest

Ingediend 29 juli 2020
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen cultuur en recreatie dieren landbouw religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14405.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «NVWA en slachterijen bereiken akkoord, maar oneens over verdovingen»?1
 • Vraag 2
  Welke afspraken zijn gemaakt tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk en hoe is het mogelijk dat de NVWA stelt dat een akkoord is bereikt over verdoofde slacht, terwijl één van de slachterijen zegt «gewoon onverdoofd» te zullen slachten?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat een dierenarts bij onverdoofde slacht niet gegarandeerd anderhalve meter afstand kan houden, waardoor de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet nageleefd kunnen worden?
 • Vraag 4
  Kunt u bevestigen dat dat de reden is voor de NVWA om bij deze slachterijen geen goedkeuring te verlenen voor onverdoofde slacht tijdens het Offerfeest?
 • Vraag 5
  Kent u de toezegging van de NVWA gedaan op Twitter op 17 augustus 2018: «Als de dieren onbedwelmd worden geslacht is er continue toezicht door de NVWA op het doden van de dieren» en hoe kan de NVWA deze toezegging in alle gevallen gestand doen, wanneer de anderhalve meter-regel in acht moet worden genomen?
 • Vraag 6
  Op welke manier zal de slachterij in Harderwijk, die stelt «gewoon onverdoofd» te gaan slachten, gecontroleerd worden op het nakomen van de met de NVWA gemaakte afspraken?
 • Vraag 7
  Welke straffen staan er op het niet nakomen van de afspraken, het niet naleven van de plannen die specifiek gemaakt zijn voor het Offerfeest 2020, dan wel het niet naleven van de vigerende wetgeving omtrent slachten?
 • Vraag 8
  Kunt u garanderen dat toezicht en handhaving tijdens het Offerfeest onverkort van toepassing zullen zijn?
 • Vraag 9
  Zijn er slachterijen die wel goedkeuring hebben gekregen voor onverdoofd slachten tijdens dit Offerfeest? Zo ja, hoe is dat mogelijk, als de NVWA stelt dat bij onverdoofde slacht de anderhalve meter-regel niet nageleefd kan worden?
 • Vraag 10
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het Offerfeest 2020?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14405
Volledige titel: Het slachtproces ten tijde van COVID-19 en het Offerfeest