Kamervraag 2020Z14347

Het bericht 'OM staakt onderzoek naar slachthuizen door traagheid NVWA'

Ingediend 27 juli 2020
Indieners Tjeerd de Groot (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14347.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «OM staakt onderzoek naar slachthuizen door traagheid NVWA»?1
 • Vraag 2
  Kunt u uitgebreid toelichten wat hier precies aan de hand is?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het feit dat het onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo lang duurde, dat het openbaar ministerie (OM) concludeerde dat het onderzoek onredelijk lang zou duren? Komt dit vaker voor?
 • Vraag 4
  Welke conclusie(s) trekt u uit deze gang van zaken? Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat een onderzoek naar misstanden in slachthuizen zo lang duurt dat strafrechtelijk optreden niet meer haalbaar is? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u dit bericht tegen de achtergrond van het artikel «De aanpak van milieucriminaliteit dreigt vast te lopen»?2
 • Vraag 6
  Bent u van mening dat het kabinet de bestrijding van milieucriminaliteit voldoende prioriteit geeft? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat gaat u doen om dat te verbeteren?
 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?
 • Mededeling - 17 augustus 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de schriftelijke vragen van de leden Groothuizen en De Groot (beiden D66), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «OM staakt onderzoek naar slachthuizen door traagheid NVWA» (ingezonden 27 juli 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14347
Volledige titel: Het bericht 'OM staakt onderzoek naar slachthuizen door traagheid NVWA'