Kamervraag 2020Z10086

Het bericht dat landbouwgif gevonden wordt tot in het hart van natuurgebieden

Ingediend 4 juni 2020
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu planten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z10086.html
 • Vraag 1
  Kent u de berichten «Hoe landbouwgif het hart van natuurgebieden bereikt» en «Bestrijdingsmiddelen uit landbouw gevonden in Drentse natuurgebieden»?1 2
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat het genoemde onderzoek, uitgevoerd in opdracht van een bewonersgroep en Natuurmonumenten, aantoont dat er tot in de kern van natuurgebieden resten van landbouwgif gevonden worden op planten, net als in de uitwerpselen van dieren in deze natuurgebieden?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat deze resultaten erop wijzen dat landbouwgif zich verspreidt over vele kilometers vanaf de akkers waar het gebruikt wordt en dat dit erop duidt dat er een deken van landbouwgif over Nederland ligt?
 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht geven van de bestrijdingsmiddelen die in dit onderzoek zijn gevonden, hoeveel hiervan hoog-risicostoffen zijn en of er stoffen gevonden zijn die niet toegelaten zijn, of die op de lijst staan om vervangen te worden? Zo ja, welke zijn dat?
 • Vraag 5
  Beaamt u dat in natuurgebieden chronische blootstelling van insecten aan landbouwgiffen niet uitgesloten kan worden, omdat het gif op planten tot in de kern van natuurgebieden gevonden is?
 • Vraag 6
  Beaamt u dat voor verschillende soorten landbouwgif geldt dat deze ook in zeer lage concentraties dodelijk kunnen zijn voor insecten wanneer zij chronisch blootgesteld worden?
 • Vraag 7
  Beaamt u dat in de toelatingsprocedure voor landbouwgif niet of nauwelijks gekeken wordt naar de stapelingseffecten van verschillende middelen? Zijn er in dit onderzoek in Drenthe verschillende middelen op één plant of in de uitwerpselen van één dier gevonden?
 • Vraag 8
  8. Welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om het gebruik van landbouwgif drastisch terug te brengen, om uit voorzorg de natuur, het milieu en de volksgezondheid te beschermen?
 • Vraag 9
  Welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om ervoor te zorgen dat de stapelingseffecten integraal meegenomen worden in de toelatingsprocedure van bestrijdingsmiddelen?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Natuur van 22 juni 2020?
 • Mededeling - 17 juni 2020

  De vragen van het lid Wassenberg (PvdD) van 4 juni 2020, over het bericht dat landbouwgif gevonden wordt tot in het hart van natuurgebieden, kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik heb hierover adviezen gevraagd aan het Ctgb en het RIVM. Na ontvangst van de adviezen zullen de vragen zo spoedig mogelijk worden beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z10086
Volledige titel: Het bericht dat landbouwgif gevonden wordt tot in het hart van natuurgebieden