Kamervraag 2020Z08571

Een verdubbeling van criminaliteit door asielzoekers.

Ingediend 13 mei 2020
Beantwoord 8 juni 2020 (na 26 dagen)
Indiener Emiel van Dijk (PVV)
Beantwoord door Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z08571.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3062.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Incidenten in azc’s verdubbeld»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom is de media wederom eerder ingelicht over belangrijke informatie dan de Tweede Kamer? Deelt u de mening dat dit onaanvaardbaar is?

  Zoals ik heb aangegeven in het vragenuur op 19 mei jl. is de berichtgeving (in de NRC) vóór de verzending aan uw Kamer op 13 mei gebaseerd op een versie van het incidentenoverzicht die niet door mij is verstrekt. Het door mij vastgestelde incidentenoverzicht is pas op 13 mei gepubliceerd.

 • Vraag 3
  Kunt u de Kamer nog deze week een volledig overzicht sturen met het aantal incidenten gepleegd door asielzoekers, welke incidenten het betreft, hoeveel verblijfsvergunningen zijn afgewezen dan wel ingetrokken en hoeveel van deze asielzoekers zijn vastgezet en uitgezet?

  In het incidentenoverzicht 2019 dat ik op 13 mei jl. aan uw Kamer heb aangeboden treft u achtereenvolgens aan incidenten op COA-locaties, registraties van misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht en verblijfsrechtelijke consequenties van criminaliteit door vreemdelingen.

 • Vraag 4
  Bent u nu eindelijk bereid een volledige asielstop in te stellen nu wederom blijkt dat de criminaliteit onder asielzoekers is toegenomen?

  Nee. Zoals ik de leden Emiel van Dijk en Helder eerder heb gemeld (Kamervragen (Aanhangsel) 2019–2020, nr. 1287), is het kabinet van mening dat het categorisch sluiten van de Nederlandse grenzen geen realistische, laat staan een structureel wenselijke oplossing is voor het complexe migratievraagstuk. Het kabinet kiest ervoor risico’s voor de openbare orde zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid te bevorderen, waarbij tevens bescherming wordt geboden aan die asielzoekers die bescherming behoeven.

 • Mededeling - 3 juni 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Emiel van Dijk (PVV), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over een verdubbeling van criminaliteit door asielzoekers (ingezonden 13 mei 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z08571
Volledige titel: Een verdubbeling van criminaliteit door asielzoekers.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3062
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Emiel van Dijk over een verdubbeling van criminaliteit door asielzoekers