Kamervraag 2020Z06618

Het bericht “Kabinet schuift vanwege corona ook CO2-heffing industrie voor zich uit”

Ingediend 14 april 2020
Indieners Bart Snels (GL), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen belasting economie financiën industrie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z06618.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Kabinet schuift vanwege corona ook CO2-heffing industrie voor zich uit»?1
 • Vraag 2
  Klopt het bericht dat de CO2-heffing voor de industrie wordt uitgesteld? Zo ja, wanneer bent u van plan de CO2-heffing wel te publiceren? Wanneer komt het voorstel naar de Kamer?
 • Vraag 3
  Bent u nog steeds voornemens om de CO2-heffing per 1 januari 2022 in te voeren?
 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat deze ingrijpende voorstellen op een goede en nette manier behandeld dienen te worden? Deelt u de opvatting dat kabinetsplannen allereerst met de Kamer moeten worden gedeeld, en niet met de media? Deelt u de opvatting dat het lekken van geruchten over de klimaatmaatregelen (rondom het Urgenda-vonnis en de CO2-heffing) ronduit slordig is en niet bevorderlijk is voor het parlementaire proces?
 • Vraag 5
  Deelt u de analyse dat, aangezien de klimaatplannen niet naar de Kamer worden gestuurd terwijl er wel geruchten worden verspreid, er juist onrust wordt veroorzaakt en dat dit tegengesteld is aan uw bedoelingen?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat de klimaatcrisis te groot is om ver vooruit te schuiven?
 • Vraag 7
  Bent u bereid de klimaatplannen zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen, eventueel onder een licht voorbehoud gezien de huidige omstandigheden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z06618
Volledige titel: Het bericht “Kabinet schuift vanwege corona ook CO2-heffing industrie voor zich uit”