Kamervraag 2020Z05532

De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur

Ingediend 24 maart 2020
Beantwoord 31 maart 2020 (na 7 dagen)
Indiener Kirsten van den Hul (PvdA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05532.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2319.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «As cities around the world go on lockdown, victims of domestic violence look for a way out»?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het effect van het sluiten van scholen en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven voor slachtoffers van partnergeweld en kindermishandeling?
 • Vraag 3
  Deelt u de zorgen over toenemend geweld achter de voordeur in Nederland als gevolg van de strikte adviezen om thuis te blijven, de toenemende stress en de financiële onzekerheid? Zo ja, welke aanvullende maatregelen neemt u zodat betrokken (hulp)instanties, waaronder Veilig Thuis, Vrouwenopvang en de politie, hiertegen opgewassen en hierop voorbereid zijn? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Hoe verhoudt de huidige situatie tot de beschikbare capaciteit bij betrokken instanties, zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang?
 • Vraag 5
  Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met gemeenten, Veilig Thuis, Vrouwenopvang en andere betrokken partijen bij het programma Geweld hoort nergens thuis?
 • Vraag 6
  Wat betekenen de huidige adviezen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de inzet van huis- en straatverboden voor plegers van geweld achter de voordeur?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05532
Volledige titel: De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2319
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur