Kamervraag 2020Z05204

De noodzaak van het uitbreiden van de lijst met vitale beroepen met dierenartsen en dierverzorgers

Ingediend 17 maart 2020
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05204.html
 • Vraag 1
  Vallen dierenartsen onder de beroepsgroep zorg op de huidige lijst van vitale beroepen en processen?1 Zo ja, kunt u dit specificeren op de lijst? Zo nee, kunt u ze alsnog aan de lijst toevoegen?
 • Vraag 2
  Wist u dat de beroepsgroep dierverzorgers in het hele land verantwoordelijk is voor het voorzien in de eerste levensbehoeften van dieren, zoals bijvoorbeeld bij asielen, (wild)opvangcentra en pensions?
 • Vraag 3
  Wist u dat veel van deze organisaties op dit moment aanlopen tegen een tekort aan werknemers en vrijwilligers, vanwege de maatregelen in het kader van de bestrijding van het nieuwe coronavirus?
 • Vraag 4
  Is bij de totstandkoming van de lijst met vitale beroepen en processen overwogen om dierverzorgers op de lijst te plaatsen? Zo ja, waarom is besloten deze beroepsgroep niet op de lijst te plaatsen? Zo nee, kunt u dierverzorgers zo snel mogelijk op de lijst plaatsen?
 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05204
Volledige titel: De noodzaak van het uitbreiden van de lijst met vitale beroepen met dierenartsen en dierverzorgers