Kamervraag 2020Z04825

Het bericht ‘Defensie-medewerkers mogen werkelijke schade chroom-6 claimen’.

Ingediend 11 maart 2020
Indiener John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden burgerlijk recht recht werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04825.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van bovenbedoeld bericht, alsook van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch waarover in dat bericht word gesproken?1
 • Vraag 2
  Bent u bereid in dezen af te zien van nadere rechtsmiddelen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Bent u bereid de uitspraak van de rechter, dat slachtoffers van chroom-6 bovenop de door u getroffen regeling recht hebben op vergoeding van de werkelijk door hen geleden schade, toe te passen op alle slachtoffers die een uitkering op basis van de door u getroffen regeling hebben ontvangen? Zo ja, hoe gaat u een en ander vormgeven? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Welk gedeelte van de voor de afhandeling van het chroom-6-schandaal gereserveerde middelen is inmiddels uitgekeerd aan slachtoffers, respectievelijk welk gedeelte resteert nog?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z04825
Volledige titel: Het bericht ‘Defensie-medewerkers mogen werkelijke schade chroom-6 claimen’.