Kamervraag 2020Z04463

Geweld en seksuele intimidatie in de trein en op het spoor

Ingediend 6 maart 2020
Indieners Nevin Özütok (GL), Suzanne Kröger (GL), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04463.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Politie deelt video van man die geslachtsdeel laat zien in trein», «Ruim 200 meldingen seksuele intimidatie in ov» en «Seksuele intimidatie in het OV: de «treinrukker» is overal»?1
 • Vraag 2
  Heeft u meer inzicht in het aantal incidenten van seksuele intimidatie in de trein en op het perron?
 • Vraag 3
  Worden reizigers in de trein en op de stations voorgelicht over wat ze kunnen doen indien zij worden lastiggevallen? Is er advies aan reizigers? Wat zijn de instructies aan medewerkers om hier zo goed mogelijk mee om te gaan? Is er inzicht in welke situaties (avonden of alleen in een coupé) relatief tot de grootste incidenten leiden?
 • Vraag 4
  Is de NS bekend met de aanpak en het beleid van andere buitenlandse en internationale vervoerders met betrekking tot seksuele intimidatie in de trein en op het station, of is er op dit gebied sprake van samenwerking? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Gebruikt de NS de kennis en expertise van het landelijk coördinatie Centrum seksueel geweld om het beleid rondom seksuele intimidatie in de trein en op de stations te verbeteren? Werken zij samen met dit centrum om gedegen beleid rondom seksuele intimidatie op te stellen? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 27 maart 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Özütok, Kroger en Buitenweg (allen GroenLinks), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over geweld en seksuele intimidatie in de trein en op het spoor (ingezonden 6 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z04463
Volledige titel: Geweld en seksuele intimidatie in de trein en op het spoor