Kamervraag 2020Z00245

Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’

Ingediend 13 januari 2020
Indieners Martijn van Helvert (CDA), Sven Koopmans (VVD)
Onderwerpen criminaliteit internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00245.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard»?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het gevaar voor Nederlandse zeevarenden en reders?
 • Vraag 3
  Waarom is de op 19 maart 2019 door de Eerste Kamer aangenomen Wet ter Bescherming Koopvaardij nog steeds niet in werking getreden?2
 • Vraag 4
  Wat heeft u gedaan om hier vaart achter te zetten?
 • Vraag 5
  Wilt u alles op alles zetten om deze wet uiterlijk 1 maart 2020 in werking te doen treden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00245
Volledige titel: Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’