Kamervraag 2019Z22613

Het bericht ‘Consumentenorganisaties: hef 25 cent per vliegticket voor garantiefonds’

Ingediend 20 november 2019
Indieners Jan Paternotte (D66), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen economie handel luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z22613.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Consumentenorganisaties: hef 25 cent per vliegticket voor garantiefonds»?1
 • Vraag 2
  Welke wettelijke garanties hebben Nederlandse consumenten als zij op vakantie gaan en als zij een vliegticket boeken?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven welke, op Schiphol vliegende, maatschappijen de afgelopen twee jaar failleerden?
 • Vraag 4
  Klopt het dat de consument een wettelijke garantie heeft bij het kopen van een vakantiereis van 700 euro, maar geen enkele garantie heeft bij het kopen van een los vliegticket van 700 euro? Kunt u toelichten waarom er geen wettelijke garanties zijn voor consumenten bij losse ticketkoop?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de rechten van consumenten goed beschermd moeten worden, ook als het om vliegreizen gaat?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het wenselijk is dat kopers van vliegtickets van maatschappijen of reisorganisaties die tijdens de reis, of vlak voor de vlucht failliet gaan, aanspraak kunnen maken op een vervangende vlucht of vakantie, of in ieder geval hun geld terugkrijgen?
 • Vraag 7
  Klopt het dat Denemarken een nationaal garantiefonds heeft waarmee de Deense consumenten die vliegtickets kopen, een geld-teruggarantie hebben? Kunt u toelichten hoe dit Deense garantiefonds werkt?
 • Vraag 8
  Welke stappen gaat u zetten om te voorkomen dat Nederlanders in de toekomst de dupe worden van reisorganisaties of luchtvaartmaatschappijen die failliet gaan, waardoor de reizigers vast komen te zitten in het buitenland en met een hoop extra kosten te maken krijgen?
 • Vraag 9
  Bent u bereid om naar een garantiefonds, naar Deens model, voor vliegreizigers te kijken?
 • Vraag 10
  Zou u deze vragen apart kunnen beantwoorden?
 • Mededeling - 12 december 2019

  Op 20 november 2019 hebben de leden Paternotte (D66) en Van Dam (CDA) vragen gesteld over het bericht «Consumentenorganisaties: hef 25 cent per vliegticket voor garantiefonds» (kenmerk 2019Z22613). Bij dezen deel ik u mede dat de vragen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. De beantwoording zal uw Kamer op zo kort mogelijke termijn alsnog worden toegezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z22613
Volledige titel: Het bericht ‘Consumentenorganisaties: hef 25 cent per vliegticket voor garantiefonds’