Kamervraag 2019Z22240

Piraterij in de Golf van Mexico

Ingediend 15 november 2019
Beantwoord 13 december 2019 (na 28 dagen)
Indieners Lilian Helder (PVV), Gabriëlle Popken (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z22240.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1063.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat een Italiaans schip in de Golf van Mexico is aangevallen door piraten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het feit dat het aantal aanvallen van piraten in de Golf van Mexico – 197 aanvallen in 2018 – de laatste jaren enorm is toegenomen?2

  Deze cijfers kunnen we niet bevestigen.

 • Vraag 3
  Heeft u reeds signalen ontvangen dat schepen varende onder de Nederlandse vlag doelwit waren van piraten in de Golf van Mexico?

  Tot op heden hebben wij nog geen signalen ontvangen dat schepen varende onder de Nederlandse vlag doelwit waren van piraten in de Golf van Mexico.

 • Vraag 4
  Op welke wijze monitort u de veiligheidssituatie in de Golf van Mexico, en staat u in contact met andere landen over de in de Golf toegenomen dreiging van piraterij?

  Nederland monitort in het algemeen de veiligheidssituatie op basis van signalen verkregen uit verschillende bronnen als het gaat om de Nederlandse belangen in het buitenland.
  Nederland monitort niet actief zelf de veiligheid in dit gebied, maar Defensie werkt in de bredere Centraal-Amerikaanse en Caribische regio actief samen met o.a. de VS en Mexico op het gebied van maritieme veiligheid, o.a. in de door de VS geleide Joint Inter-agency Task Force South (JIATF-S).

 • Vraag 5
  Bent u bereid, indien daar vanuit veiligheidsoogpunt aanleiding toe is, gewapende particuliere beveiligers toe te staan op Nederlandse schepen in de Golf van Mexico?

  Na inwerkingtreding van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Stb. 2019, 186) wordt, wanneer militaire bescherming van overheidswege aan onder Nederlandse vlag varende schepen die in een internationaal erkende zogeheten High Risk Area varen niet of niet binnen redelijke termijn kan worden geboden, het mogelijk dat reders een beroep doen op de inzet van particuliere beveiligingsbedrijven die gecertificeerd zijn en over een Nederlandse vergunning beschikken om gewapende beveiligers op het schip te plaatsen. Overigens zijn de internationale wateren in de Golf van Mexico momenteel in internationaal verband niet erkend als High Risk Area.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z22240
Volledige titel: Piraterij in de Golf van Mexico
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1063
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Roon, Popken en Helder over piraterij in de Golf van Mexico