Kamervraag 2019Z21620

Het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’

Ingediend 8 november 2019
Indieners Rudmer Heerema (VVD), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Onderwerpen criminaliteit cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z21620.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «70 voetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging»?1
 • Vraag 2
  Zijn de signalen van criminaliteit bij de 70 amateurvoetbalclubs bij u bekend? Zo ja, welke acties zijn tot nu toe ondernomen en welke acties bent u voornemens te ondernemen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat criminelen over de rug van amateurvoetbalclubs en dus sportende kinderen hun criminele activiteiten uitoefenen? Zo ja, welke maatregelen acht u nodig om de strijd aan te gaan tegen deze criminelen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Op welke wijze worden de amateurvoetbalclubs ondersteund, zodat zij op tijd criminele bemoeienis herkennen en daartegen op kunnen treden?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om met de KNVB, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de politie in gesprek te gaan over dit probleem? Zo ja, op welke termijn zal dit gebeuren en wanneer verwacht u een terugkoppeling hiervan naar de Tweede Kamer te kunnen sturen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Zijn dergelijke signalen ook bekend bij andere sportverenigingen? Zo ja, kunt u aangeven hoe groot dit probleem is en wat er gedaan wordt tegen criminele inmenging? Zo nee, bent u bereid om onderzoek te doen naar de mogelijke omvang en aard van criminele beïnvloeding in de sport?
 • Mededeling - 2 december 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Yesilgoz-Zegerius en Rudmer Heerema (beiden VVD) van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht »70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging» (ingezonden 8 november 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z21620
Volledige titel: Het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’