Kamervraag 2019Z20343

De aanwezigheid van een Nederlandse militaire functionaris bij een militaire conferentie in Saoedi-Arabië

Ingediend 25 oktober 2019
Beantwoord 5 november 2019 (na 11 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z20343.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-633.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat een Nederlandse militaire functionaris aanwezig was tijdens een internationale conferentie in Saoedi-Arabië, d.d. 21 oktober 2019, om militaire hulp aan Saoedi-Arabië te bespreken?1 Zo nee, betreft het dan geen Nederlandse aanwezigheid of was het geen militair?

  Tijdens de internationale conferentie in Saoedi-Arabië van 21 oktober jl. was geen Nederlandse militaire functionaris aanwezig. Een medewerker van de Nederlandse ambassade (de eerste ambassadesecretaris) was als toehoorder aanwezig.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de aanleiding voor deze bijeenkomst de aanval d.d. 14 september jl. op de olie-installaties in Abqaiq en Khurais was? Zo nee, wat was dan de aanleiding?

  Aanleiding voor het organiseren van de conferentie waren de recente incidenten in de Golfregio zoals aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en op de Saoedische olie-installaties in Abqaiq en Khurais.

 • Vraag 3
  Waarom heeft Nederland deze uitnodiging aangenomen?

  Nederland heeft belang bij stabiliteit in de Golfregio en Saoedi-Arabië is in deze regio een belangrijke speler. Op de conferentie werden onderwerpen als regionale veiligheid en de gevolgen voor de energiesector alsmede de veiligheid voor maritieme vaarroutes besproken. De vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade nam deel aan de conferentie om informatie te ontvangen over de Saoedische zienswijze op deze genoemde onderwerpen. Naast Nederland waren ook andere EU-landen zoals het VK, Duitsland en Frankrijk aanwezig.

 • Vraag 4
  Wat is het internationale gezelschap op de conferentie bijeen gevraagd te doen door Saoedi-Arabië?

  Saoedi-Arabië presenteerde tijdens de conferentie haar visie op de veiligheidssituatie in de regio en informeerde de aanwezigen over haar defensie. Vervolgens presenteerde Saoedi-Arabië maatregelen om haar defensie te verbeteren waarbij onder andere werd benadrukt dat meer samenwerking gezocht zal worden met de GCC-landen. Verder gaf Saoedi-Arabië aan op korte termijn nieuw materieel te willen aanschaffen.

 • Vraag 5
  Wat is specifiek aan Nederland gevraagd om te doen?

  Er zijn aan Nederland geen specifieke verzoeken gedaan.

 • Vraag 6
  Wat heeft de Nederlandse vertegenwoordiger toegezegd aan de conferentie? Kunt u dat toelichten?

  Er zijn door Nederland geen toezeggingen gedaan. Nederland was als toehoorder aanwezig bij de conferentie.

 • Vraag 7
  Wat zijn de resultaten van de conferentie? Kunt u uw bevindingen van de conferentie aan de Kamer sturen?

  Er zijn geen concrete resultaten voortgekomen uit de conferentie, afgezien van dat Saoedi-Arabië informatie heeft gedeeld met de aanwezige landen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z20343
Volledige titel: De aanwezigheid van een Nederlandse militaire functionaris bij een militaire conferentie in Saoedi-Arabië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-633
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de aanwezigheid van een Nederlandse militaire functionaris bij een militaire conferentie in Saoedi-Arabië