Kamervraag 2019Z17184

De in Amerika opgepakte Nederlandse Youtubers

Ingediend 13 september 2019
Beantwoord 30 oktober 2019 (na 47 dagen)
Indiener Martijn van Helvert (CDA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z17184.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-537.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «Limburgse YouTuber opgepakt bij zwaarbeveiligd Area 51»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u contact gehad met de Amerikaanse autoriteiten over deze zaak?

  Ja, er is contact geweest met de Amerikaanse politie na berichten over hun arrestatie om na te gaan of zij consulaire bijstand wensten.

 • Vraag 3
  Heeft u contact met deze jongens of vertegenwoordigers van hen in Nederland of de Verenigde Staten?

  Ja, er is contact geweest met zowel familie in Nederland als de betrokkenen zelf. Met de laatsten nadat duidelijk was waar zij gedetineerd waren.

 • Vraag 4
  Wat bent u voornemens te gaan doen in deze zaak?

  De betrokkenen, die op 10 september jl. werden gearresteerd, zijn op 12 september jl. op borgtocht vrijgelaten. Nadat de rechter hen op 16 september jl. drie dagen detentie oplegde, konden zij op 19 september jl. het land verlaten en terugkeren naar NL.
  Nederland kan zich zoals u bekend niet mengen in de rechtsgang van een ander land. Aan gedetineerden wordt, in lijn met de uitgangspunten uit de Staat van het Consulaire, consulaire bijstand verleend. Dat is ook in dit geval gebeurd.

 • Vraag 5
  Bent u bereid alles in werking te stellen om hen zo snel mogelijk naar Nederland te halen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u de Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de door u genomen en voorgenomen stappen?

  De zaak ontwikkelde zich sneller dan verwacht, met een positieve uitkomst voor betrokkenen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z17184
Volledige titel: De in Amerika opgepakte Nederlandse Youtubers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-537
Volledige titel: Antwoord op vragen gesteld van het lid Van Helvert (CDA) over de in Amerika opgepakte Nederlandse Youtubers