Kamervraag 2019Z15693

Het bericht dat er geen deal is tussen Belastingdienst en Uber over een aftrekpost

Ingediend 13 augustus 2019
Beantwoord 22 augustus 2019 (na 9 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Eppo Bruins (CU)
Beantwoord door Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen belasting economie financiën overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15693.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3660.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat er «volgens bronnen met kennis van de details» toch geen deal is tussen de Belastingdienst en Uber over een aftrekpost?1 2 3 4

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u of heeft de Belastingdienst over het al dan niet bestaan van een ruling met Uber op enigerlei wijze (direct of indirect) met de pers gecommuniceerd in de afgelopen week?

  Op basis van artikel 67 Algemene wet inzake Rijksbelastingen is het niet toegestaan informatie over de fiscale positie van een individuele belastingplichtige openbaar te maken. Hieronder valt ook het al dan niet bestaan van een ruling die is overeengekomen tussen de Belastingdienst en een individuele belastingplichtige. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de fiscale geheimhoudingsplicht geschonden is.

 • Vraag 3
  Kunt u deze eenvoudige vraag binnen een week beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15693
Volledige titel: Het bericht dat er geen deal is tussen Belastingdienst en Uber over een aftrekpost
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3660
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bruins en Omtzigt over het bericht dat er geen deal is tussen Belastingdienst en Uber over een aftrekpost