Kamervraag 2019Z15315

Het bericht ‘Ministerie onduidelijk over omstreden software’

Ingediend 22 juli 2019
Beantwoord 24 september 2019 (na 64 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen economie ict openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15315.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-126.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ministerie onduidelijk over omstreden software»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wordt de antivirussoftware van Kaspersky op dit moment gebruikt binnen IT-systemen van de rijksoverheid?

  Op dit moment kan niet bevestigd worden dat de Kaspersky-antivirussoftware binnen de IT-systemen van de rijksoverheid volledig is uitgefaseerd. Momenteel heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een volledig beeld hiervan een uitvraag lopen voor de rijksoverheid waarvan de resultaten eind 2019 verwacht worden. Daarna zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw Kamer hier over informeren.

 • Vraag 3
  Wordt de antivirussoftware van Kaspersky op dit moment gebruikt binnen IT-systemen van onze vitale infrastructuur?

  Zoals vermeld in de brief van 14 mei 2018 aan uw Kamer (Kamerstuk 30 821, nr. 46) betrof de voorzorgsmaatregel ten aanzien van het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab, naast het uitfaseren hiervan bij de rijksoverheid, het advies aan organisaties met vitale diensten en processen en bedrijven die vallen onder de Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO) om datzelfde te doen. De beslissing om het gebruik van genoemde antivirussoftware al dan niet uit te faseren, is aan deze organisaties en bedrijven zelf.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15315
Volledige titel: Het bericht ‘Ministerie onduidelijk over omstreden software’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-126
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Ministerie onduidelijk over omstreden software’