Kamervraag 2019Z14684

Huurverhogingen in aardbevingsgebied 2.0

Ingediend 5 juli 2019
Indieners Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14684.html
 • Vraag 1
  Bent u er van op de hoogte dat huurders van Woonzorg Nederland, van wooncomplex Paasweide te Appingedam, een huurverhoging opgelegd hebben gekregen? Is u ook bekend dat adressen van dit complex uit het HRA-model komen als panden met een licht verhoogd risico? Wat is hierop uw reactie?
 • Vraag 2
  Bent u van mening dat het hier om de feitelijke (bouwkundige) staat van de woning gaat? Op welke termijn gaan deze woningen versterkt worden?
 • Vraag 3
  Bent u van mening dat de bestuurder hier juist handelt? Bent u het ook met de bestuurder eens? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Wilt u de huurders adviseren naar de Huurcommissie te gaan, net als u voorstelde in beantwoording op Kamervragen van 26 april 2018?1
 • Vraag 5
  Is u bekend dat nieuwe huurders van Woonzorg Nederland bij hun huurcontract een bijlage/clausule moet accepteren die gaat over «mijnbouwschadeperikelen?» Wat staat er in die bijlage/clausule? Wat betekent dit voor de huurder?
 • Vraag 6
  Hoe lang zijn de wachtlijsten bij de Huurcommissie op dit moment?
 • Vraag 7
  Bent u bereid de bestuurder van Woonzorg Nederland de verhoging niet te laten doorvoeren en de desbetreffende bewoners van dit wooncomplex tegemoet te komen?
 • Vraag 8
  Hoe staat het met huurverhogingen bij Woonzorg Nederland als er geen sprake is van een verhoogd of licht verhoogd risico volgens het HRA model in het aardbevingsgebied, en met de versterkingsplannen?
 • Vraag 9
  Hoe staat het met huurverhogingen bij de andere woningcorporaties in het aardbevingsgebied en met de versterkingsplannen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14684
Volledige titel: Huurverhogingen in aardbevingsgebied 2.0