Kamervraag 2019Z14042

Het voornemen van Japan om de commerciële walvisjacht te hervatten

Ingediend 2 juli 2019
Indiener Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen internationaal natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14042.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Japan maakt zich klaar om commerciële walvisjacht te hervatten»?1
 • Vraag 2
  Herinnert u zich uw uitspraak dat door het sluiten van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan (JEFTA) de kans op een oplossing voor de Japanse walvisvangst zou worden vergroot? (VAO RBZ-Handel d.d. 17 mei 2018)
 • Vraag 3
  Welke gesprekken zijn sinds het aanvaarden van JEFTA met Japan gevoerd over walvisvangst en dolfijnenslachtingen op bilateraal- en EU-niveau? Wat hebben deze gesprekken opgeleverd?
 • Vraag 4
  Welke mogelijkheden biedt JEFTA om nu concreet de dialoog aan te gaan over het Japanse voornemen om de commerciële walvisvaart als zodanig te hervatten en dit niet langer te verhullen als wetenschappelijk onderzoek? Bent u voornemens van deze mogelijkheden gebruik te maken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Ziet u op het terrein van handel en/of diplomatie mogelijkheden om ook IJsland en Noorwegen te bewegen om permanent te stoppen met het jagen op walvissen? Zo ja, welke?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14042
Volledige titel: Het voornemen van Japan om de commerciële walvisjacht te hervatten