Kamervraag 2019Z14039

Het bericht ‘Oefenen voor een no-deal Brexit en een werkbezoek aan de Rotterdamse haven

Ingediend 2 juli 2019
Beantwoord 4 september 2019 (na 64 dagen)
Indieners Aukje de Vries (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen economie europese zaken handel internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14039.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3813.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Oefenen voor een no-deal Brexit» van Maritiem Nederland?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u op hoogte van het feit dat de Rotterdamse haven een Border Inspection Point (BIP) mist aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg?
 • Vraag 3
  Wat zijn daarvan de gevolgen bij een no-deal Brexit waarin het Verenigd Koninkrijk een «derde land» zou worden? Welke sectoren worden daardoor geraakt? Deelt u de mening dat vertragingen als gevolg van het ontbreken een BIP op de noordoever van de Nieuwe Waterweg onwenselijk is voor de Rotterdamse haven en de regio?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat een BIP nodig is aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven om ervoor te zorgen dat er geen onnodige vertraging wordt opgelopen bij het inspecteren van goederen en een goede doorstroming te realiseren?
 • Vraag 5
  Wat is er volgens u voor nodig om een BIP te realiseren aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg? Wie is er verantwoordelijk voor de aanleg van zo’n nieuw BIP en op welke termijn zou dit verwacht kunnen worden?
 • Vraag 6
  Wie is er verantwoordelijk voor de financiering van een BIP? Bent u voornemens financieel bij te dragen aan de realisatie van een nieuw BIP?
 • Vraag 7
  Is goedkeuring van de Europese Commissie nodig om een BIP aan te leggen? Zo ja, bent u voornemens deze toestemming te verkrijgen in Brussel?
 • Vraag 8
  Zijn er elders in het land vergelijkbare knelpunten? Zo ja, welke? Hoe gaan die opgelost worden?
 • Mededeling - 8 augustus 2019

  Op 2 juli 2019 ontving ik vragen van de leden Dijkstra en De Vries over het bericht «Oefenen voor een no-deal Brexit» d.d. 2 juli 2019. Vanwege de benodigde afstemming met de Minister van LNV en de Minister van Buitenlandse Zaken en afwezigheid tijdens dit reces, is er geen gelegenheid de beantwoording binnen de daartoe gestelde termijn te realiseren. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14039
Volledige titel: Het bericht ‘Oefenen voor een no-deal Brexit en een werkbezoek aan de Rotterdamse haven
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3813
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries hebben vragen gesteld over het bericht “Oefenen voor een no deal Brexit”