Kamervraag 2019Z14039

Het bericht ‘Oefenen voor een no-deal Brexit en een werkbezoek aan de Rotterdamse haven

Ingediend 2 juli 2019
Indieners Aukje de Vries (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen economie europese zaken handel internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14039.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Oefenen voor een no-deal Brexit» van Maritiem Nederland?1
 • Vraag 2
  Bent u op hoogte van het feit dat de Rotterdamse haven een Border Inspection Point (BIP) mist aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg?
 • Vraag 3
  Wat zijn daarvan de gevolgen bij een no-deal Brexit waarin het Verenigd Koninkrijk een «derde land» zou worden? Welke sectoren worden daardoor geraakt? Deelt u de mening dat vertragingen als gevolg van het ontbreken een BIP op de noordoever van de Nieuwe Waterweg onwenselijk is voor de Rotterdamse haven en de regio?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat een BIP nodig is aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven om ervoor te zorgen dat er geen onnodige vertraging wordt opgelopen bij het inspecteren van goederen en een goede doorstroming te realiseren?
 • Vraag 5
  Wat is er volgens u voor nodig om een BIP te realiseren aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg? Wie is er verantwoordelijk voor de aanleg van zo’n nieuw BIP en op welke termijn zou dit verwacht kunnen worden?
 • Vraag 6
  Wie is er verantwoordelijk voor de financiering van een BIP? Bent u voornemens financieel bij te dragen aan de realisatie van een nieuw BIP?
 • Vraag 7
  Is goedkeuring van de Europese Commissie nodig om een BIP aan te leggen? Zo ja, bent u voornemens deze toestemming te verkrijgen in Brussel?
 • Vraag 8
  Zijn er elders in het land vergelijkbare knelpunten? Zo ja, welke? Hoe gaan die opgelost worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14039
Volledige titel: Het bericht ‘Oefenen voor een no-deal Brexit en een werkbezoek aan de Rotterdamse haven