Kamervraag 2019Z13871

 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «over hoofdverblijf en erfpachtconstructies» uit «De hypotheekadviseur» van april 2019?1
 • Vraag 2
  Hoe waardeert u de systematiek van bodemwende en de rol die deze constructie kan spelen bij de verduurzaming van de bebouwde omgeving?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de in het artikel gestelde conclusie dat de te betalen erfpachtcanon bij gebruik van bodemwende aftrekbaar zou moeten zijn wanneer deze wordt gebruikt voor de verbetering van de betreffende woning?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat hierover op korte termijn duidelijkheid moet bestaan? Zo ja, wanneer verwacht u deze duidelijkheid te kunnen verstrekken?
 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen binnen drie weken beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z13871
Volledige titel: Bodemwende