Kamervraag 2019Z12438

Gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië

Ingediend 18 juni 2019
Beantwoord 4 juli 2019 (na 16 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Sadet Karabulut (SP), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z12438.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3316.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving over gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië?1

  Ja, ik ben bekend met de berichtgeving waaraan u refereert.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de inhoud van deze berichten? Deelt u de analyse dat voormalig president Lula, die momenteel een jarenlange gevangenisstraf uitzit, doelbewust is tegengewerkt om deel te nemen aan de verkiezingen in 2018, die hij, althans volgens opiniepeilingen, waarschijnlijk zou hebben gewonnen? Zo nee, waarom niet, en wat is dan uw lezing van de berichtgeving?

  Naar aanleiding van de onthullingen door het online-tijdschrift The Intercept Brazil vond op 19 juni een hoorzitting plaats in het Braziliaanse parlement, waar gesproken is over de vermeende uitlatingen van de huidige Minister van Justitie, dhr. Sergio Moro, die destijds als rechter betrokken was bij de veroordeling van oud-president Lula da Silva.
  Ook vond op 25 juni een zitting plaats van het Braziliaanse Hooggerechtshof, waarin de advocaten van oud-president Lula, die thans in de gevangenis zit, diens voorlopige invrijheidstelling vorderden op grond van de stelling dat de uitspraken van dhr. Moro zouden aantonen dat er sprake is geweest van een politiek proces tegen de oud-president. Het Hooggerechtshof heeft deze vordering vooralsnog afgewezen en zet de behandeling van de zaak voort na afloop van het zomerreces. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld.
  Het is aan het Braziliaanse rechtssysteem om tot een juridisch oordeel te komen over de al dan niet vermeende uitlatingen van dhr. Sergio Moro.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het gegeven dat aanklagers toegaven dat het bewijsmateriaal tegen Lula, op basis waarvan hij veroordeeld is, mager is?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat zeggen de gelekte documenten naar uw oordeel over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Brazilië en de veroordeling van oud-president Lula vorig jaar?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z12438
Volledige titel: Gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3316
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië