Kamervraag 2019Z10468

Instellingen voor hoger onderwijs die tentamens zonder meer door laten gaan op de dag van de openbaar vervoersstaking

Ingediend 24 mei 2019
Beantwoord 3 juni 2019 (na 10 dagen)
Indiener Kirsten van den Hul (PvdA)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z10468.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2905.html
 • Vraag 1
  Kunt u zich voorstellen dat lang niet alle studenten op de dag van de openbaar vervoersstaking voor een beter pensioen, 28 mei 2019, op eigen houtje vervoer kunnen regelen naar tentamens die de instellingen voor hoger onderwijs dan hebben gepland?

  Ik kan me voorstellen dat het niet iedere student lukt om vervoer te regelen naar tentamens.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u in dat licht het bericht dat een aantal hogescholen en universiteiten lessen en tentamens dinsdag gewoon laat doorgaan?1

  Zie vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om met de betrokken instellingen in overleg te treden over het bieden van werkbare alternatieven voor de studenten, die op deze wijze eenzijdig met een probleem worden opgezadeld? Zo nee, waarom niet?

  Zoals ik afgelopen vrijdag ook in de pers heb aangegeven, verwacht ik dat instellingen rekening houden met studenten die een toets of tentamen missen door de staking. Het is aan hogescholen en universiteiten om te bepalen of zij in verband met de openbaar vervoerstaking lessen en tentamens al dan niet doorgang laten vinden. Van studenten mag ook wel enige creativiteit verwacht worden om toch op hun bestemming te komen. Maar als studenten echt in een overmachtsituatie terecht komen, dan verwacht ik wel enige coulance van instellingen. Ik verwacht van hen om zelf in overleg te treden met die studenten waarvoor individuele oplossingen gezocht moeten worden.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan de stakingsdag?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z10468
Volledige titel: Instellingen voor hoger onderwijs die tentamens zonder meer door laten gaan op de dag van de openbaar vervoersstaking
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2905
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over instellingen voor hoger onderwijs die tentamens zonder meer door laten gaan op de dag van de openbaar vervoersstaking