Kamervraag 2019Z07268

De zeehondenjacht in Canada

Ingediend 10 april 2019
Beantwoord 29 mei 2019 (na 49 dagen)
Indiener Femke Merel Arissen (PvdD)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen internationaal natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z07268.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2846.html
 • Vraag 1
  Is het u bekend dat de zeehondenjacht in Canada, waarbij jaarlijks tienduizenden zeehonden neergeschoten of doodgeknuppeld worden voor zeehondenbont, vandaag van start gaat?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om de Canadese overheid op te roepen een einde te maken aan deze commerciële zeehondenjacht, net zoals uw ambtsvoorgangers dat de afgelopen jaren deden? Zo ja, hoe gaat u daar op korte termijn invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?2

  De Canadese overheid is goed op de hoogte van het standpunt van Nederland over dit onderwerp. Ook de andere EU-lidstaten steunen dit standpunt. Om die reden is ook al jarenlang de import van zeehondenproducten in de EU verboden. Ik zie geen noodzaak om de Canadese overheid of de Canadese ambassadeur van het Nederlandse standpunt persoonlijk op de hoogte te stellen. Daarnaast wordt de commerciële zeehondenjacht niet door de Canadese overheid gesubsidieerd.

 • Vraag 3
  Bent u bereid op korte termijn de Canadese ambassadeur de Nederlandse positie ten aanzien van de zeehondenjacht kenbaar te maken, alsmede te pleiten voor een onmiddellijke stop op de subsidiëring van de jacht door de Canadese overheid? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 1 mei 2019

  Het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) heeft schriftelijke vragen gesteld over de zeehondenjacht in Canada. Beantwoording van deze vragen binnen de gestelde termijn is niet mogelijk vanwege de interdepartementale afstemming die daarvoor nodig is. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z07268
Volledige titel: De zeehondenjacht in Canada
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2846
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over de zeehondenjacht in Canada