Kamervraag 2019Z06125

Dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten

Ingediend 28 maart 2019
Beantwoord 24 april 2019 (na 27 dagen)
Indiener Wil Peters (KVP)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z06125.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2393.html
 • Vraag 1
  Kunt u zich uw antwoord op de eerdere Kamervragen herinneren, waarin u klip en klaar aan gaf dat gemeenten verplicht zijn om dak- en thuislozen, die zich daartoe melden, in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u zich tevens uw antwoord op eerdere Kamervragen herinneren, waarin u aangaf een wetswijziging in voorbereiding te hebben om te expliciteren dat gemeenten verplicht zijn een burger ambtshalve te registreren op een briefadres indien betrokkene geen woonadres heeft en zelf ook geen aangifte doet of kan doen van een briefadres?

  Ja.

 • Vraag 3
  Hoe staat het met de voortgang van die wetswijziging? Wanneer kan de Kamer die verwachten?

  Het voorstel voor de wetswijziging zal naar verwachting in het najaar van dit jaar aan uw Kamer worden aangeboden.

 • Vraag 4
  Weet u dat verschillende gemeenten nog steeds niet voldoen aan de wettelijke plicht tot inschrijving in het BRP (zie raadsactualiteit Amersfoort van 26 maart 2019)? 1
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat dak- en thuislozen niet kunnen wachten op een explicitering van de wet, maar gewoon direct ingeschreven zouden moeten worden?

  Ja, die mening deel ik. De plicht van gemeenten tot inschrijving is er al vanuit de Wet BRP. De wetswijziging wordt in gang gezet omdat de bewoordingen in de Wet BRP met betrekking tot het inschrijven van personen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk nog niet altijd duidelijk genoeg blijken te zijn.

 • Vraag 6
  Bij welke instantie, telefoonnummer, e-mailadres, loket of persoon kan een dak- of thuisloze zich melden indien een gemeente zich niet aan de wet houdt?

  Daklozen die problemen ondervinden bij inschrijving in de BRP kunnen zich melden bij de hun bekende organisaties zoals Federatie Opvang, Leger des Heils, Bureau Straatjurist en organisaties voor maatschappelijke opvang. Deze organisaties kunnen contact opnemen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, via het e-mailadres info@rvig.nl o.v.v. «briefadres».

 • Vraag 7
  Kunt u aangeven op welke wijze een dak- en thuisloze op een eenvoudige manier zijn of haar recht kan halen en alsnog ingeschreven kan worden?

  Zie antwoord vraag 6.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z06125
Volledige titel: Dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2393
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Peters over dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten