Kamervraag 2019Z02936

De Nederlandse betrokkenheid bij EUROGENDFOR

Ingediend 14 februari 2019
Beantwoord 12 maart 2019 (na 26 dagen)
Indiener Thierry Baudet (FvD)
Beantwoord door Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02936.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1805.html
 • Vraag 1
  Kunt u bevestigen of de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) betrokken was bij het neerslaan van de demonstraties van de gele hesjes in Parijs (en andere Franse plaatsen), zoals beelden doen vermoeden? Zo ja, hoeveel functionarissen zijn hierbij tot nu toe betrokken geweest? Zo nee, waarom niet?

  Nee, dit kan ik niet bevestigen. De EUROGENDFOR is een multinationale verdragsorganisatie die is opgericht om op geïntegreerde wijze inzet van gendarmerie-type politiecapaciteit en expertise van de deelnemende lidstaten in crisis- en conflictgebieden mogelijk te maken. De EUROGENDFOR beschikt niet over eigen troepen en inzet van de EUROGENDFOR kan alleen plaatsvinden na een unaniem besluit van de EUROGENDFOR-lidstaten. De EUROGENDFOR is alleen in derde landen actief.

 • Vraag 2
  Hoeveel Nederlandse functionarissen zijn actief bij EUROGENDFOR?

  Er zijn vier Nederlandse functionarissen werkzaam op het EUROGENDFOR Permanent Headquarters in Vicenza, Itali├ź. Daarnaast zijn er vier functionarissen onder EUROGENDFOR-vlag werkzaam voor de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat er door de Macron-regering buitensporig is opgetreden?

  Het is niet aan mij om over een interne Franse aangelegenheid te oordelen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02936
Volledige titel: De Nederlandse betrokkenheid bij EUROGENDFOR
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1805
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Baudet over de Nederlandse betrokkenheid bij EUROGENDFOR