Kamervraag 2019Z02468

Het bericht dat de politiebonden woedend zijn over verbod politieactie

Ingediend 8 februari 2019
Beantwoord 15 februari 2019 (na 7 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02468.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1572.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de burgemeester van Den Haag de voorgenomen pensioenacties van de politiebonden (gedeeltelijk) tegenhoudt?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zeer kwalijk is dat de burgemeester van Den Haag deze demonstratie (gedeeltelijk) verbiedt zonder daar een reden voor te geven?

  Naar inmiddels is gebleken zal de demonstratie doorgang vinden zoals aangekondigd. Van een situatie als verondersteld in vraag 2 is dus geen sprake. In algemene zin geldt dat het stellen van beperkingen aan of het verbieden van een demonstratie altijd zal moeten worden gemotiveerd door het bevoegde gezag (de burgemeester). Voor contact tussen mij en de burgemeester van Den Haag hierover bestaat thans geen aanleiding.

 • Vraag 3
  Bent u bereid met de burgemeester van Den Haag in contact te treden om te kijken of de demonstratie toch doorgang kan vinden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wilt u deze vragen beantwoorden vóór de geplande actie op maandag 11 februari 2019?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02468
Volledige titel: Het bericht dat de politiebonden woedend zijn over verbod politieactie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1572
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de politiebonden woedend zijn over verbod politieactie