Kamervraag 2019Z02386

Vrouwenbesnijdenis

Ingediend 7 februari 2019
Indiener Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02386.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het handhavingsverzoek van Femmes for Freedom tegen de As-Soennah moskee in Den Haag, vanwege het verstoren van de openbare orde door het schenden van fundamentele democratische waarden, onder andere geuit door de aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat elke aanbeveling om over te gaan tot vrouwenbesnijdenis fel moet worden bestreden?
 • Vraag 3
  Gaat u het handhavingsverzoek opvolgen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Gaat u realiseren dat hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking vergoed worden uit het basispakket? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u bekend met het fenomeen maagdenvliescontrole? Bent u in het kader van deze controles ook bekend met de richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) Vrouwen, VN Mensenrechten en de Wereldgezondheidsorganisatie, die deze controles aanwijzen als schending van vrouwen- en meisjesrechten en als gender based discriminatie?
 • Vraag 6
  Hoe oordeelt u over het groeiende aanbod van maagdenvliesherstelmogelijkheden, zoals pillen en operaties?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02386
Volledige titel: Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over vrouwenbesnijdenis (ingezonden 7 februari 2019).