Kamervraag 2019Z00773

Het bezoek van de topman van Air France-KLM

Ingediend 18 januari 2019
Beantwoord 14 februari 2019 (na 27 dagen)
Indiener Lammert van Raan (PvdD)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z00773.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1530.html
1. https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/16/mensen/ben-smith-…
2. Van der Lelij & Bot (2018): Luchtvaart in Nederland; Draagvlakonderzoek onder het Nederlands publiek. Motivaction en Ministerie van I&W.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Ben Smith in gesprek met Nederlandse Ministers»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat Ben Smith (topman van Air France-KLM) op donderdag 17 januari 2019 bij u op bezoek kwam?

  Ja. We hebben op 17 januari gesproken met de heer Ben Smith, CEO van Air France- KLM en mevrouw Anne-Marie Couderc, voorzitter van de board van
  Air France- KLM.

 • Vraag 3
  Welke onderwerpen stonden er allemaal op de agenda van dit gesprek?

  We hebben gesproken over de ontwikkelingen bij Air France-KLM, het belang van het netwerk van KLM op Schiphol voor onze bereikbaarheid en economie en de afspraken die met de onderneming zijn gemaakt om de publieke belangen te borgen die met KLM zijn gemoeid.

 • Vraag 4
  Welke agendapunten had de heer Smith meegenomen naar dit gesprek?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Welke agendapunten had u meegenomen naar dit gesprek?
 • Vraag 6
  Besprak u met de heer Smith ook het afnemende draagvlak voor vliegverkeer in Nederland?2 Zo ja, kunt u zijn reactie daarop met ons delen?
 • Vraag 7
  Besprak u met de heer Smith, vertegenwoordiger van een zeer vervuilend bedrijf, ook de Nederlandse klimaatdoelstellingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop met ons delen?

  Deze onderwerpen zijn in dit gesprek op Air France-KLM groepsniveau niet aan de orde geweest. Onderwerpen als verduurzaming van de luchtvaart en veiligheid worden regelmatig besproken met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia die onderdeel zijn van de Air France-KLM groep.

 • Vraag 8
  Besprak u met de heer Smith ook de mogelijkheid dat hij zijn bedrijf zal moeten voorbereiden op een krimp van de luchtvaart, een realistisch scenario om klimaat, veiligheid en leefomgeving te ontlasten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u zijn reactie daarop weergeven?

  Zie antwoord vraag 7.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z00773
Volledige titel: Het bezoek van de topman van Air France-KLM
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1530
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bezoek van de topman van Air France-KLM