Kamervraag 2018Z09231

Het bericht 'Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt'

Ingediend 22 mei 2018
Beantwoord 13 juni 2018 (na 22 dagen)
Indieners Agnes Mulder (CDA), Martijn van Helvert (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU), Bente Becker (VVD), Bram van Ojik (GL), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Isabelle Diks (GL), Lilianne Ploumen (PvdA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z09231.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2419.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat deze zeven activisten enkel zijn opgepakt omdat ze campagne voerden om het autorijden voor vrouwen mogelijk te maken in Saudi Arabië?

  Dat kan ik niet bevestigen. Uit verklaringen van vertegenwoordigers van de Saoedische overheid kan worden opgemaakt dat de activisten gearresteerd zijn op verdenking van het samenzweren met buitenlandse mogendheden, het rekruteren van overheidsmedewerkers en het financieren van buitenlandse actoren die uit zijn op het ondermijnen van de Saoedische nationale veiligheid, stabiliteit, sociale vrede en sociale cohesie. Een aantal van de aangehouden activisten heeft zich inderdaad eerder ingezet voor het recht van Saoedische vrouwen om auto te mogen rijden. Op dit moment is er nog geen formele aanklacht tegen de beschuldigden ingediend en het onderzoek van de Saoedische autoriteiten is voor zover bekend nog niet afgerond.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met het feit dat deze activisten als verraders worden weggezet?

  Ja.

 • Vraag 4
  Bent u bereid in bilateraal en Europees verband aandacht te vragen voor deze kwestie bij de Saudische Minister van Buitenlands Zaken en het hoofd van de Saudische mensenrechtencommissie, die recentelijk een Nederlandse parlementaire delegatie hebben ontvangen? Zo nee, waarom niet?

  Ik heb met grote zorg kennisgenomen van de recente berichtgeving over de aanhouding van deze activisten in Saoedi-Arabië. Ik heb daarom op 20 mei jl. tijdens een gesprek met de Saoedische Minister van Buitenlandse Zaken tijdens de G20 aandacht gevraagd voor de situatie van de activisten en de grote zorgen van Nederland overgebracht. Op dit moment overlegt Nederland actief met partners over verdere stappen, onder andere in EU-verband. Nederland zal aandacht blijven vragen voor de aanhoudingen van de activisten en aandringen op goede behandeling. Indien noodzakelijk zal Nederland de Saoedische autoriteiten oproepen een eerlijk proces te garanderen.

 • Vraag 5
  Ziet u aanleiding om, in navolging van diverse mensenrechtenorganisaties, in bilateraal en Europees verband te pleiten voor vrijlating van betreffende activisten. Zo nee, waarom niet?2

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Hoe verhouden deze arrestaties zich tot het koninklijk besluit van 26 september 2017 die vrouwen het recht gaf auto te rijden?3

  Saoedi-Arabië voert op dit moment meerdere sociaaleconomische hervormingen door, waaronder het koninklijk besluit van 26 september 2017 die vrouwen vanaf eind juni het recht geeft om zelf auto te rijden. Hoewel deze sociaaleconomische hervormingen een stap in de goede richting zijn, blijft Nederland zeer bezorgd over de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. Vooral de repressie van andersdenkenden en het harde optreden richting personen die voor zover bekend slechts gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting zijn wat Nederland betreft slechte ontwikkelingen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z09231
Volledige titel: Het bericht 'Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2419
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Ploumen, Voordewind, Becker, Diks, Van Ojik, Van der Staaij, Agnes Mulder en Van Helvert over het bericht ‘Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt’