Kamervraag 2018Z04857

Een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist

Ingediend 16 maart 2018
Beantwoord 23 april 2018 (na 38 dagen)
Indiener Sadet Karabulut
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z04857.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1868.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Rif-activist opgepakt in Nederland»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat een 28-jarige Marokkaanse Rif-activist eerder deze maand tijdens een politiecontrole in Rotterdam is opgepakt? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

  Zoals uw Kamer bekend is, ga ik in beginsel niet in op individuele gevallen.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat Rif-activisten in Marokko niet kunnen rekenen op een eerlijk proces?

  Uit de mij bekende informatie kan ik niet in zijn algemeenheid afleiden dat zogenoemde Rif-activisten niet kunnen rekenen op een eerlijk proces. De vraag of er aanleiding is een individuele uitzetting ontoelaatbaar te achten zal per geval beoordeeld moeten worden. Zoals eerder is aangegeven in antwoord op vragen van het lid Karabulut, Azarkan en Kuzu heeft de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken op 28 november jl. bij de Marokkaanse Minister van Buitenlande Zaken het belang benadrukt van een eerlijke procesgang.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat zolang een eerlijk proces niet gegarandeerd is, Rif-activisten niet naar Marokko teruggestuurd dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 6 april 2018

  Hierbij bericht ik u, mede namens Minister van Buitenlandse Zaken dat de schriftelijke vragen van het lid Karabulut (SP) over een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist (ingezonden 16 maart 2018) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z04857
Volledige titel: Een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1868
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist