Kamervraag 2017Z15321

Bureaucratie bij het aanvragen van een genderneutrale ov-chipkaart

Ingediend 14 november 2017
Beantwoord 12 december 2017 (na 28 dagen)
Indieners Sjoerd Sjoerdsma (D66), Rob Jetten (D66)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (D66)
Onderwerpen recht spoor staatsrecht verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z15321.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-665.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat (verplichte) geslachtsvermelding op ov-chipkaarten per 1 januari 2017 is komen te vervallen?

  Ja. In de brief van de toenmalige ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over diverse onderzoeken over sekseregistratie1 staat de toezegging van de openbaar vervoerders (NS, regionale vervoerders, stadsvervoerders) en Translink dat de m/v vermelding op alle nieuw uit te geven persoonlijke OV-chipkaarten per 1 januari 2017 achterwege gelaten wordt. Naar aanleiding van de vragen vanuit de Kamer heb ik hierover contact opgenomen met Translink en NS. Translink meldt mij dat per 1 januari 2017 alle nieuwe OV-chipkaarten zonder geslachtsvermelding gemaakt worden, behalve de NS kaarten. NS laat weten dat ook alle nieuwe OV-chipkaarten van NS per 20 december 2017 zonder geslachtsvermelding zullen zijn. In de komende maand wordt de wijziging technisch klaargezet en volgt een her-instructie voor controle en dienstverlening op de trein en het station. Daarmee is de OV-sector zijn toezegging, met enige vertraging, nagekomen.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat aanvragers verstrikt raken in bureaucratie bij het aanvragen van een nieuwe ov-chipkaart? Zo ja, wat is uw reactie op dit bericht?1

  Ja. Een specifieke groep reizigers ervaart de m/v vermelding als een drempel. Daarom ben ik blij dat er zeer binnenkort zonder bureaucratische drempels op alle nieuwe OV-chipkaarten geen m/v vermelding meer zichtbaar is. Met deze maatregel van de vervoerders en Translink is het OV één van de eerste sectoren die de m/v vermelding op hun passen schrappen. Ik hoop dat bedrijven in andere sectoren hun voorbeeld zullen volgen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het wenselijk is om een genderneutrale ov-chipkaart aan te bieden?

  Ja, die mening deel ik. Zie antwoord 2.

 • Vraag 4
  In hoeverre bent u bereid om met Translink en de ov-bedrijven in gesprek te gaan zodat een genderneutrale ov-chipkaart zo spoedig mogelijk beschikbaar komt voor diegenen die dit wenselijk achten?

  Zie antwoord 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z15321
Volledige titel: Bureaucratie bij het aanvragen van een genderneutrale ov-chipkaart
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-665
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jetten en Sjoerdsma over bureaucratie bij het aanvragen van een genderneutrale ov-chipkaart