Kamervraag 2017Z10103

Een ter dood veroordeelde Amerikaan

Ingediend 7 juli 2017
Beantwoord 27 juli 2017 (na 20 dagen)
Indieners Sadet Karabulut (SP), Kirsten van den Hul (PvdA), Marianne Thieme (PvdD)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10103.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2395.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de Clinton Young Foundation, die stelt dat de Amerikaan Clinton Lee Young, die op 26 oktober 2017 geëxecuteerd dreigt te worden, ten onrechte is veroordeeld voor twee moorden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Begrijpt u de zorgen van de stichting dat de Amerikaan ten onrechte is veroordeeld tot de doodstraf en dat allerlei zaken niet naar behoren zijn verlopen tijdens zijn proces?

  Nederland spreekt zich consequent uit tegen de meest grove en ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder de doodstraf. Nederland zet zich zoveel mogelijk via de EU in, welke onverminderd pleit voor wereldwijde afschaffing van de doodstraf, met als tussendoel een wereldwijd moratorium op de uitvoering. Bovendien zet de EU in op toepassing van minimum standaarden en ondersteuning van de VN-resoluties over de doodstraf. Daarnaast ondersteunt Nederland organisaties die zich inzetten voor het afschaffen van de doodstraf via het mensenrechtenfonds.

 • Vraag 3
  Ziet u aanleiding contact op te nemen met de gouverneur van Texas om te verzoeken de executie van Clinton uit te stellen opdat zijn zaak herzien kan worden?

  Staand beleid is om in EU-verband bezwaar aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging van de doodstraf in de Verenigde Staten. Ook in dit geval zullen de Europese bezwaren door middel van een brief van de EU-ambassadeur in Washington aan de gouverneur van Texas kenbaar gemaakt worden. Daarnaast zal de Nederlandse ambassadeur te Washington zoals te doen gebruikelijk dit signaal kracht bijzetten door eveneens de gouverneur aan te schrijven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10103
Volledige titel: Een ter dood veroordeelde Amerikaan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2395
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Thieme en Van den Hul over een ter dood veroordeelde Amerikaan