Kamervraag 2017Z06148

De veroordeling van de gouverneur Tjahaja Purnama van Jakarta

Ingediend 11 mei 2017
Beantwoord 12 juni 2017 (na 32 dagen)
Indieners Sadet Karabulut (SP), Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU), Han ten Broeke (VVD), Isabelle Diks (GL), Kirsten van den Hul (PvdA), Raymond de Roon (PVV), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Martijn van Helvert (CDA)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z06148.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2064.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de veroordeling tot twee jaar cel van de gouverneur van Jakarta?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw oordeel over dit vonnis in het licht van godsdienstvrijheid, een van de speerpunten van uw buitenlands beleid?

  De Nederlandse regering heeft met zorg kennisgenomen van ontwikkelingen rondom de zaak tegen de gouverneur van Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
  Indonesië is een democratie die onder meer is gebaseerd op vrijheid van meningsuiting en religieuze tolerantie. Er is hierover mede naar aanleiding van de ontwikkelingen een levendig publiek debat ontstaan in Indonesië. Ik heb op 23 mei 2017 vernomen dat gouverneur Purnama besloten heeft niet in beroep te gaan. President Joko Widodo heeft benadrukt de rechterlijke uitspraak te respecteren.

 • Vraag 3
  Bent u bereid bij de Indonesische autoriteiten uw grote zorgen te uiten over deze veroordeling en te pleiten voor vrijlating?

  De mensenrechtenambassadeur, die ten tijde van de uitspraak in Indonesië was, heeft in een gesprek met Minister Laoly van Justitie en Mensenrechten de zorgen van de Nederlandse regering overgebracht over de recente ontwikkelingen en het belang benadrukt van de vrijheid van meningsuiting, en van godsdienst en levensovertuiging. Gouverneur Purnama heeft besloten geen beroep in te stellen. Wel is de openbare aanklager in beroep gegaan omdat de straf hoger is dan geëist en tevens een andere aanklacht betreft, namelijk godslastering in plaats van haatzaaien.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om er in Europees verband op aan te dringen dat deze zorgen ook namens de EU geuit worden richting Indonesië en gepleit wordt voor vrijlating? Bent u tevens bereid deze kwestie binnen de EU-Indonesië-mensenrechtendialoog aan de orde te stellen?

  Op 9 mei 2017 heeft de EU in Jakarta naar aanleiding van de recente ontwikkelingen een verklaring uitgegeven waarin onder meer wordt gewezen op het belang van de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst en levensovertuiging2. Al eerder zijn deze onderwerpen tijdens de reguliere mensenrechtendialoog tussen Indonesië en de EU aan de orde gesteld en ook in een komende dialoogronde zal hier verder over worden gesproken. De Nederlandse regering zal de zaak en de situatie rondom de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst en levensovertuiging, samen met andere EU-partners, nauw blijven volgen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z06148
Volledige titel: De veroordeling van de gouverneur Tjahaja Purnama van Jakarta
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2064
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Van Helvert, De Roon, Karabulut, Van der Staaij, Ten Broeke, Diks, Van den Hul en Sjoerdsma over de veroordeling van de gouverneur Tjahaja Purnama van Jakarta