Kamervraag 2017Z03864

Schandalige intimidatiepraktijken en misleiding door Turkije

Ingediend 21 maart 2017
Beantwoord 15 mei 2017 (na 55 dagen)
Indieners Harry van Bommel (SP), Raymond Knops (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Rik Grashoff (GL), Joël Voordewind (CU), Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03864.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1815.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u de berichtgeving1 dat het Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir zich genoodzaakt ziet zich tijdelijk terug te trekken uit de Rotterdamse politiek, als gevolg van bedreiging uit Turkse kringen?
 • Vraag 2
  Klopt het dat de Turkse consul in Rotterdam brieven aan mensen gestuurd heeft om ze aan te moedigen om tegenstanders van de Turkse president Erdogan geen ruimte te geven? Zo ja, vindt u dit acceptabel?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de Turkse consul een groep Rotterdammers weggezet heeft als terroristen? Wat vindt u hiervan? Vindt u dit acceptabel?
 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting2 van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat de Turkse consul-generaal de Nederlandse autoriteiten «op schandalige wijze» heeft misleid? Is het waar dat de consul op zaterdag 11 maart jl. gezegd heeft dat er niets op stapel zou staan in Rotterdam, terwijl de Turkse Minister van Familiezaken Kaya op weg was naar het consulaat om een toespraak te houden over het Turkse grondwetreferendum, en het consulaat bovendien Turkse Nederlanders via social media opriep om naar het consulaat te komen?
 • Vraag 5
  Heeft de Turkse consul naast burgemeester Aboutaleb ook de regering misleid? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?
 • Vraag 6
  Wat gaat u doen tegen de intimidatiepraktijken richting Turkse Nederlanders vanuit de Turkse regering en het consulaat in Rotterdam?
 • Vraag 7
  Bent u bereid de Turkse consul uit te wijzen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03864
Volledige titel: Schandalige intimidatiepraktijken en misleiding door Turkije
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1815
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Knops, Ten Broeke , Van Bommel, Sjoerdsma, Grashoff en Voordewind over schandalige intimidatiepraktijken en misleiding door Turkije