Kamervraag 2017Z03517

De registratie van levenloos geboren kinderen in de basisregistratie personen (BRP)

Ingediend 6 maart 2017
Beantwoord 10 mei 2017 (na 65 dagen)
Indiener Vera Bergkamp (D66)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur gemeenten organisatie en beleid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03517.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1809.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw brief over de registratie van levenloos geboren kinderen in de basisregistratie personen (BRP) naar aanleiding van de petitie «Ik wil ook in het BRP»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wat de vorderingen zijn met betrekking tot de nodige ICT-aanpassingen om registratie van levenloos geboren kinderen in het BRP mogelijk te maken? Is de impactanalyse op Operatie BRP reeds uitgevoerd?
 • Vraag 3
  Klopt het dat, zoals u schrijft in uw brief, de impact op het programma in december 2016 in de interbestuurlijke stuurgroep van Operatie BRP is besproken? Wat waren hiervan de uitkomsten?
 • Vraag 4
  Is naar aanleiding van de bespreking in de interbestuurlijke stuurgroep van Operatie BRP inmiddels bepaald of, en op welk moment, de benodigde aanpassingen in de BRP zouden kunnen worden doorgevoerd?
 • Vraag 5
  Welke aanpassingen, zoals u schrijft in uw brief, in wet- en regelgeving zijn noodzakelijk om de registratie van levenloos geboren kinderen in de BRP mogelijk te maken? Op welke termijn denkt u deze benodigde aanpassingen aan de Kamer te doen toekomen?
 • Vraag 6
  Kunt u een inschatting geven van de termijn waarop u denkt dat de registratie van levenloos geboren kinderen in de BRP mogelijk zal zijn?
 • Mededeling - 5 april 2017

  Hierbij deel ik u mee dat de op 6 maart 2017 ingezonden schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66) over de registratie van levenloos geboren kinderen in de basisregistratie personen (BRP) niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord kunnen worden in verband met het nog niet volledig beschikbaar zijn van de benodigde impactanalyse. Ik streef er naar om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03517
Volledige titel: Vagen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de registratie van levenloos geboren kinderen in de basisregistratie personen (BRP) (ingezonden 6 maart 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1809
Volledige titel: Vagen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de registratie van levenloos geboren kinderen in de basisregistratie personen (BRP) (ingezonden 6 maart 2017).