Kamervraag 2017Z01217

Het bericht dat een Brits bedrijf het IT-beveiligingsbedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligd heeft overgenomen

Ingediend 27 januari 2017
Beantwoord 8 maart 2017 (na 40 dagen)
Indieners Jasper van Dijk , Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z01217.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1351.html
 • Vraag 1
  Waarom is er voor gekozen om een privaat bedrijf Nederlandse staatsgeheimen te laten beveiligen?1

  De Nederlandse Staat kan opdrachten verstrekken aan bedrijven voor de ontwikkeling van beveiligingsproducten. De Nederlandse Staat stelt hoge eisen aan dergelijke producten. De kennis en techniek die hiervoor nodig is, is in sommige gevallen slechts aanwezig bij gespecialiseerde, private bedrijven. De Nederlandse overheid beschikt over de expertise om toe te zien op de ontwikkeling, veiligheid en kwaliteit van deze producten.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de uitlatingen dat «als de Britse geheime dienst echt bij gevoelige informatie wil komen, zal ze lak hebben aan zulke procedurele scheidingen»?

  De wettelijke voorschriften en contractuele (beveiligings)eisen die aan een privaat bedrijf worden opgelegd respectievelijk gesteld, zijn gericht op het voorkomen van ongewenste toegang ook tot gevoelige informatie.

 • Vraag 3
  Kunt u garanderen dat de Nederlandse staatsgeheimen niet in handen komen van de Engelsen, nu Fox-IT is overgenomen door een Brits bedrijf?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe kan het dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) niet op de hoogte was van deze bedrijfsovername?

  Op grond van de bestaande contractuele afspraken met het betreffende bedrijf bestond niet de verplichting om de NCTV op de hoogte te stellen van een voorgenomen overname. Wel zijn voorafgaand aan de overname de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie ingelicht. In het algemeen geldt voorts dat onder de bestaande Nederlandse wet- en regelgeving er geen beperkingen zijn op te leggen aan dergelijke overnames door buitenlandse partijen.

 • Vraag 5
  Hoe kan het dat de overheid al jaren voorbereid was op een buitenlandse overname en de ambtenaren er toch door verrast waren?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Is er onvoldoende kennis binnen de overheid om staatsgeheimen te beveiligen? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 7
  Waarom is er niet eerder, omdat er al rekening gehouden werd met een buitenlandse overname, ingezet op meer kennis van het beveiligen van staatsgeheimen door de overheid zelf?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 8
  Waarom heeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) deze deal niet geblokkeerd?

  De MIVD beschikt niet over de bevoegdheid om overnames te blokkeren.

 • Mededeling - 20 februari 2017

  Op 27 januari 2017 hebben de leden Van Raak en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie vragen gesteld over het bericht dat een Brits bedrijf het IT-beveiligingsbedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligt, heeft overgenomen (kenmerk 2017Z01217). Hierbij deel ik u, mede namens de Minister van Defensie, mee dat deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Reden hiervoor is dat de interdepartementale afstemming meer tijd vergt. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z01217
Volledige titel: Het bericht dat een Brits bedrijf het IT-beveiligingsbedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligd heeft overgenomen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1351
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Raak en Jasper van Dijk over het bericht dat een Brits bedrijf het IT-beveiligingsbedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligt, heeft overgenomen