Kamervraag 2016Z24890

De blokkade van NOS in Turkije

Ingediend 23 december 2016
Beantwoord 18 januari 2017 (na 26 dagen)
Indieners Kees Verhoeven (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie media recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z24890.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1114.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de website van de NOS en de NOS-app zijn geblokkeerd in Turkije?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u verklaren waarom de website van de NOS en de NOS-app zijn geblokkeerd in Turkije?

  Nederland heeft naar aanleiding van de blokkade bezwaar aangetekend bij de Turkse autoriteiten en om opheldering gevraagd.
  De Turkse media-toezichthouder BTK heeft op 19 december jl. de NOS-website geblokkeerd, nadat de NOS beelden van de moord op de Russische ambassadeur in Ankara online had gezet. Deze blokkade is op 20 december jl. bekrachtigd door een rechtbank. De Turkse autoriteiten hebben aangegeven geen mediaberichten over de moord toe te staan zolang het onderzoek naar de moord gaande is.
  Pers- en internetvrijheid zijn fundamentele Europese waarden. Het kabinet brengt het belang van deze waarden frequent aan de orde, zowel in bilaterale contacten met Turkije als in EU-fora.

 • Vraag 3
  Vindt u het ook ontoelaatbaar dat Turkije de persvrijheid en internetvrijheid op deze wijze schendt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft u reeds opheldering gevraagd aan Turkije hoe en waarom de website van de NOS en de NOS-app zijn geblokkeerd in Turkije? Zo ja, bij wie en heeft u daarbij ook te kennen gegeven dat Nederland dit ontoelaatbaar acht? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Op welke wijze gaat u zich er voor inzetten dat deze blokkade zo snel mogelijk wordt opgeheven?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Bent u bereid deze zaak te agenderen in de Europese Unie om zo namens de EU tot een veroordeling te komen van deze daad door Turkije?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z24890
Volledige titel: De blokkade van NOS in Turkije
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1114
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Sjoerdsma over de blokkade van NOS in Turkije